Aktualności

Informacja o wyborze oferty

30/01/2017

Informujemy iż, rozstrzygnięto zamówienie na zapewnienie podręczników do nauki j. niemieckiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 oraz A2, realizowanych w ramach projektu pt. Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego” nr RPDS.10.03.00-02-111/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa dolnośląskiego. Wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa, złożona przez firmę Świat Języków – Szkoła Języków Obcych, s.c.

Zapytanie ofertowe

20/01/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki j.niemieckiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 oraz A2, realizowanych w ramach projektu pt. Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego” na RPDS.10.03.00-02-111/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa dolnośląśkiego. Poniżej znajdują się szczegóły zapytania oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty. Załączniki:ZAPYTANIE OFERTOWE (1 011 KB)Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DS1_2017.pdf (116 KB)Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DS1_2017.pdf (103 KB)

Witamy na stronie projektu!

19/01/2017

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego w obszarze kwalifikacji językowych poprzez nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim na pełnym poziomie A wg skali ESOKJ potwierdzone uzyskanie certyfikatu TELC przez min 80% z 396 uczestników, w tym 203 kobiet oraz 193 mężczyzn. Projekt „Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego […]